رساله مجتمع خدماتی رفاهی

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : رساله مجتمع خدماتی رفاهی|رساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی به طور کامل فهرست مطالب: صفحه چکیده......................................................................................................................................................... 1 مقدمه...................|41007910|vlr|رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,رساله مجتمع خدماتی رفاهی,پایان نامه مجتمع خدمات رفاهی,دانلود رساله معماری,رساله معماری,دانلود پایان نامه معماری,رساله ارشد معماری ,رساله کارشناسی معماری,دانلود رساله کارشناسی معماری,دانلود رساله مجتمع خدماتی رفاهی

رساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی به طور کامل

فهرست مطالب: صفحه

چکیده......................................................................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................................................... 2

فصل اول: معرفی طرح................................................................................................................................5- 3

فصل دوم: خلاصه سابقه تاریخی کاروانسرا.........................................................................................8- 6

فصل سوم: تدوین کلی اصول، ضوابط و معیارهای طراحی.............................................................. 46-9

فصل چهارم: برنامه فیزیکی طرح..........................................................................................................50-47

فصل پنجم: موقعیت و حدود شهرستان مهران................................................................................51-57

فصل ششم: بررسی کلی تجارب نظری و عملی مجتمع های داخلی و خارجی..............................61- 58

فصل هفتم: نمونه های بررسی شده مجتمع های خدماتی- رفاهی..................................................69-62

فصل هشتم: تحلیل و بررسی سایت..................................................................................................75-70

فصل نهم:ارائه طرح.....................................................................................................................................87-78

منابع و مآخذ


مطالب دیگر:
📃مقاله فرصتهای جهانی شدن وتوریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)📃مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری+ تحقیق جهانگردی و هتلداری📃مقاله نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران📃فوریتها،دیالیز) I.C.U،،C.C.U) مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1📃مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 2📃پاور پوینت زبان (اسامی لوازم خانگی)📃راهـنـمـای نـگـارش پـایـان نـامـه در مـقـطـع كـارشـنـاسـی ارشـد📃پاورپوینت کامل روشهای تحقیق پروژه📃کتاب پرستاری داخلی و جراحی📃مقاله کردشگری استان کرمانشاه📃پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری📃مقاله توریست وتاثیر آن بر امنیت ملی📃تحقیق عید نوروز قدیمی ترین جشن باستانی📃پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش📃شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی📃ریاضی عمومی رشته نانو شیمی📃شیمی معدنی رشته نانو شیمی📃مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی📃جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه📃جزوه فیزیولوژی(قسمت اول)