بیماری های طیور

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : بیماری های طیور|در صنعت طیور ناگزیر ازمحافظت پرندگان علیه طیف وسیعی از بیماریها می باشیم پاسخگویی به این سوال که چرا پرندگان قادر به محافظت از خود نیستند؟ آسان نبوده وباید ابتدا از پیچیدگی سیستم ایمنی طیور آگاهی یابیم .سیستم ایمنی جوجه شامل بوریس فابریسیوس ، تیموس ،|41007906|vlr|بیماری های طیور,محافظت پرندگان

در صنعت طیور ناگزیر ازمحافظت پرندگان علیه طیف وسیعی از بیماریها می باشیم پاسخگویی به این سوال که چرا پرندگان قادر به محافظت از خود نیستند؟ آسان نبوده وباید ابتدا از پیچیدگی سیستم ایمنی طیور آگاهی یابیم .سیستم ایمنی جوجه شامل بوریس فابریسیوس ، تیموس ، مغز استخوان ، طحال ،غده هاردین ، لوزه های سکومی ، گره های لنفاوی اولیه می باشد اعمال اصلی سیستم ایمنی به وسیله سلولهای تخصص یافته یعنی لنفوسیت ها که به وسیله سیستم رتیکولواندوتلیال حمایت می شوند انجام می شود سیستم ایمنی با سلولهای دودمان لنفوسیت ها که در خلال اولین هفته انکوباسیون کیسه زرده جنین منشا می گیرند اغاز می گردد سلولهای دودمان به تیموس و بورس فابریسیون مهاجرت میکنند این سلولها در تیموس به صورت سلولهای T و در بورس فابریسیوس به صورت سلولهای B بالغ میگردند تیموس وبورس فابریسیوس به عنوان بافتهای لنفاوی مرکزی تلقی شده و فراهم اوردنده سلولهای B و T برای سایر ساختمانهای لنفاوی می باشند 2 یا 3 روز قبل از خروج جوجه ازتخم سلولهای T شروع به ترک تیموس می کنند ازاد شدن سلولهای T از تیموس تا مرحله بلوغ جنسی ادامه می یابد سلولهای B تقریبا از روز پانزدهم


مطالب دیگر:
🔥خط شناسی🔥خط و خوشنویسی ، انواع آن و ارزشهای بصری هر یک🔥طراحی مجتمع های مسکونی در چند مدل (شهرک سازی)(طرح5)🔥خط کوفی🔥خوشنویسی🔥معرق کاری🔥معرق چوب🔥هنر موسیقی🔥موسیقی ایرانی🔥نقش آینه کاری در معماری🔥نگاهی به اقسام زیبایی و روابط آن با عشق🔥نگارگری ایرانی🔥پسامدرنیسم🔥هنر رقص🔥قالیبافی در بیرجند🔥کارت ویزیت لایه باز برای رستوران🔥سبک امپرسیونیسم🔥صنعت شیشه در ایران🔥صنایع دستی و انواع آن🔥سفال و سفالگری